Směrnice ke stanovení výše úplaty

Ředitelka školy stanovuje výši úplaty za docházku v MŠ pro školní rok 2020/2021 na 300 Kč za měsíc. Směrnice k nahlédnutí zde.