Slovo ředitelky školy

 

     Dětem skončily prázdniny, dospělým doba letních dovolených a žákům začalo období každodenních školních povinností. V letošním školním roce bude děti učit 14 učitelů. Od září na škole pracují tři noví pedagogové - paní učitelka Mgr. Milena Vimrová, Mgr. Kateřina Muchová a pan učitel Milan Smetana. Odchodem silných ročníků se snížil počet žáků ve škole na 152 a počet tříd klesl na devět. Pro žáky je během roku připravena široká nabídka těchto zájmových kroužků : publicistický, hra na klavír, hra na flétnu, hra na kytaru, sborový zpěv, včelařský, dyslektický, internetový, počítače, aerobic, pohybové hry, lidové písničky, matematický, házená, tenis, softball aj.

     Během hlavních prázdnin se podařilo díky finanční podpoře zřizovatele vybudovat sociální zařízení ve cvičebně a v budově školy byla provedena výměna krytiny na obou hlavních schodištích.    

      Do školních lavic poprvé zasedne 13 prvňáčků. Přejeme jim hodně úspěchů při čtení, psaní a počítání a aby se jim ve škole líbilo. Žákům devátého ročníku přejeme, aby vydrželi s plným nasazením po celý školní rok a rozšířili tak řady našich úspěšných absolventů.

Škola především plní svoji nezastupitelnou vzdělávací roli a také přispívá k obohacení kulturního dění v obci. V pátek 2. října 2009 Vás zveme na Václavské podzimní slavnosti. Děti i rodiče se mohou těšit na zábavné hry, soutěže a tradiční podzimní ochutnávky. Zahájení v 16 hodin u orlovny.