Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní záhájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 hod.

Po slavnostním zahájení bude probíhat ve třídách řešení třídnických záležitostí a preventivní PCR testování žáků na Covid-19 ze slin do cca 9.00 hod. Testy děti znají. V přípravné třídě a v 1. třídě budou u testování přítomni rodiče. Po testování žáci 1. – 9. ročníku odchází domů.

Provoz školní družiny a školní jídelny je zajištěn od čtvrtka 2. 9. 2021, přípravná třída má zajištěný celodenní provoz včetně ŠD a stravování.

Žáci prvního ročníku si s sebou vezmou aktovky a přezůvky. Ostatní žáci si s sebou přinesou deníčky a psací potřeby na zapsání informací a přezůvky.