Školní výlet 4. a 5. třídy

Dne 8. června vyrazili čtvrťáci s páťáky na výlet. Cílem byl zámeček v Pohansku. Po cestě jsme se zastavili v Regionálním muzeu v Dolních Věstonicích. Děti si prohlédly všechny exponáty. Učitelé pro ně připravili i soutěžní otázky na téma Pravěk. Na vlastní oči viděly Věstonickou Venuši, dověděly se další informace o tehdejší době, přírodě a osídlení. Na to navázalo i další zastavení – u kamenných základů rotundy z 9. století v areálu Pohanska. V zámečku Pohansko právě probíhá rekonstrukce některých prostor, přesto jsme se od průvodkyně dověděli o historických souvislostech vzniku zámku.

Víte, že osada čítala kolem 2 000 lidí a byla obklopena šest metrů vysokými a stejně tak širokými hradbami z kamene, hlíny a palisád? A že zámek patřil rodu Lichtenštejnů?

    Za zámkem je napodobenina tehdejšího obydlí – zemnice – s dobovým vybavením (lože z větví a primitivní ohniště. Celá stavba je postavena z proutí a obalená hlínou.

    V krásném prostředí jsme si opekli špekáčky, zahráli míčové hry, dokonce díky letnímu počasí někteří smočili nohy v rybníku.

    V areálu je i řopík, což je součást opevnění Československa z roku 1938.

Podívejte se na fotky. Výlet byl bezva.