Školní novinky do Vaší rodinky!

 

                                                                                                                                                        Září 2010

 

ŠKOLNÍ NOVINKY DO VAŠÍ RODINKY

Máme  školní webové stránky !

          Tady se můžete dozvědět mnoho nových informací o plánovaných  akcí  a také  své  dítě můžete přes e-mail odhlásit na určitý den z obědů. Podívejte se na akce pořádané školou v nově zpracovaném fotoalbu na stránkách ZŠ Šitbořice.

Adresa stránek školy:  www.zssitborice.webnode.cz

Email školy: obedy.zssitborice@seznam.cz

 

Letošní příspěvky :

          SRPDŠ - poplatek  100 Kč. Těmito penězi se platí doprava na různé soutěže, olympiády a sportovní akce,  kterých se zúčastní vaše děti, ceny do tomboly na karneval a ceny do soutěží.

Toaletní potřeby- poplatek 50 Kč. Za tyto peníze se kupují toaletní papíry a mýdla.

100 Kč pro přihlášené žáky  na zajištění pitného režimu o přestávkách

Na začátku školního roku se vybírá od dětí 100 Kč na kopírování  materiálů do vyučovacích hodin, pracovních listů apod.

 

Pro rodiče žáků 7. - 9. třídy :

          Dne 20.9.2010 v 18:00 hodin se na naší škole uskuteční schůze rodičů 8.-9. ročníku. Bude zaměřena na výběr povolání žáků, přihlášky na SŠ, Scio testy a různé jiné informace o následujícím studiu a nových plánovaných akcích.

 

Svatováclavský běh /  Václavské podzimní slavnosti

           Slavnosti se konají 27. září 2010 od 10.00 hodin na hřišti. Budou nachystány různé hry a soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno. Zveme všechny děti.

Den se seniory

Babičky a dědečkové,

           přijďte se podívat na svá vnoučata do naší školy na Den otevřených dveří  30. září 2010  od  8:00 do 9:00 hod. Při teto příležitosti se můžete účastnit jako diváci i výchovného pořadu „Humor v pohádkách“. Těšíme se na Vás!

 

Sběr

           Škola pořádá sběr papíru 21. září 2010 od 11 hodin. Sběru se účastní děti od 3. do 9. ročníku.   

 

          V 1.- 5. ročníku se uskuteční projekt Multikulturní výchova. Seznamuje děti s rozmanitostí různých národů, jejich tradicemi a hodnotami a pomáhá lépe si uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu. Projekt rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, mezi školou a rodinou. Na nástěnkách pak uvidíte výsledky práce dětí.

          Dne 4.10 proběhne akce pro 1. stupeň  nazvaná Poznej svého psa.  Pozvali jsme do naší školy terapeutku s pejskem, která nám vysvětlí, co je to canisterapie ( psi léčí lidi ).

 

 

Matematická soutěž Taktik pro žáky 2. -9. ročníku

            Využijte možnosti  a zapojte své dítě  do originální  matematické soutěže Taktik!  Cílem  je rozvoj logiky a  matematických  dovedností  dětí  i  možnost srovnání   na mezinárodní úrovni. 

Více informací u třídních učitelů a na www.seminar-taktik.cz

 

 

 

Pod vedením učitelů připravili žáci 9.třídy: Rostislav, Stanislav, Karel, Renáta, Nikola, Zdeňka, Jiří V., Kateřina, Lucie, Blanka, Michaela, Lenka, Jiří F., Tomáš, Natálie, Josef