Školní kolo recitační soutěže

Rok se s rokem sešel a opět jsme se sešli na tradiční soutěži. Každý rok nás překvapí nějaký nový šikovný recitátor nebo recitátorka, na některé se už těšíme opakovaně. Stejně tomu bylo i letos.

Účast byla opět velká a celkem svoji nervozitu a trému překonalo 38 soutěžících. Porotu tvořily: Mgr. Božena Pažická, Mgr. Iveta Koutná, Mgr. Dana Relichová a Mgr. Marei Růžková.

Po skvělých výkonech jsme o umístění rozhodly takto:

Přípravka: Karolína Šedivá (1. m.) a Michaela Kudynová (2. m.). 1.  ročník: Jiří Kadlec (1. m.), Alex Číhalová (2. m.), David Urbánek (3.m.). 2. a 3. tř.: Fraňková Lucie (1. m.), Kleinová Klára (2. m.), Tereza Krejčiříková (3. m.). 4. a 5. tř.: Martina Kudynová (1. m.), Jáchym Lejska (2. m.), Justýna Valíčková (3. m.). 6. a 7. tř.: Sofie Čutová (1. m.), Anežka Zemánková (2. m.). 8. tř.: Elena Zámorská (1. m.), Ivana Valíčková (2. m.), Viktorie Konečná a Nikola Francová (3. m.).

Chtěla bych poděkovat všem rodičům a učitelům, kteří s dětmi pracovali a připravili je, paní asistence Dostál za nádherné diplomy a ostatním vyučujícím za toleranci, se kterou uvolnili žáky ze svých hodin.


Fotogalerie