Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 7. 2. 2023 jsme se opět v hojném počtu sešli na školním kole recitační soutěže. Zúčastnily se děti od nultého do devátého ročníku a všichni diváci i porota mohli sledovat a vnímat, jak náročné je vystoupit před početné obecenstvo a přednést připravený text.

Porota ve složení Iveta Koutná, Dana Relichová, Marie Růžková a Božena Pažická ocenila především výběr vhodného textu spojeného s výrazným a zajímavým přednesem. A tak se střídaly básně s prózou, děti suverénní i ty, které se přede všemi styděly. Všichni svůj ostych a obavy nakonec překonali a soutěžní vystoupení zvládli.

Ocenění podle kategorií: 0. tř. : Nikola Hanáková, Stella Masaříková, Štěpán Fiala, David Urbánek. 1. tř.: Jakub Němeček, Adam Lejska, Ester Lengálová. 2. a 3. tř.: Denisa Tsap, Jáchym Lejska, Klára Benýšková.  4. a 5. tř.: Michal Urbánek, Lucie Benýšková, Tereza Husaříková.  6. tř.: Ally Kaplon, Tadeáš Mrázik. 7. a 9. tř.: Ivana Valíčková, Souley Šimon Vágner, Elena Zámorská.