Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 27. 4. jsme se sešli v 5. třídě, abychom vybrali a ocenili nejlepší školní recitátory. Po dvouleté pauze se někteří účastníci i porota už nemohli dočkat.

V letošním roce jsme měli recitátorů méně, celkem 27, ale přesto bylo z čeho vybírat a porota ve složení paní uč. Relichová, Pažická a Růžková se v některých kategoriích radila dlouho. Nakonec ocenila ty, kteří svůj text přednesli hlasitě, vhodně intonovali a dali najevo, že vědí, o čem mluví, přemohli trému a celkovým přednesem zaujali posluchače.

Výsledky: 1. třída, 1. – 3. místo: Aneta Vozdecká, Zuzana Kubalíková, Elizabeth Matoušů. 2. a 3. třída, 1. – 3. místo: Klára Benýšková, Martina Kudynová, Jáchym Lejska. 4. a 5. třída, 1. – 3. místo: Lucie Benýšková, Matěj Klein, Nikola Vozdecká. 6. a 7. třída, 1. – 3. místo: Hana Divišová, Ivana Valíčková, Elena Zámorská. 8. a 9. třída, 1. – 3. místo: Alžběta Rozsívalová, Soňa Přibylová, Souleymane Šimon Vágner.

Děkujeme všem, kteří pomohli dětem s výběrem textu a přípravou na soutěž.