Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 16. 11. jsme pořádali další ročník recitační soutěže a opět jsme byli mile překvapeni a potěšeni počtem účastníků. Všechna vystoupení byla na dobré úrovni, ale někteří soutěžící, zejména ti starší, si odbývali svoji premiéru a bojovali s trémou. Všichni však do toho vložili své maximum a výsledky byly výborné. V některých kategoriích se porota ve složení Mgr. Iveta Koutná, Mgr. Dana Relichová a Mgr. Božena Pažická rozhodovala těžce.

Děkujeme všem, kteří dětem pomohli s výběrem textu, přípravou na recitaci a dokázali je motivovat, aby to alespoň zkusili. S některými recitátory se určitě potkáme i na dalších podobných soutěžích.

Výsledky:

1. třída: 1. Tereza Kuglerová, 2. Ivana Valíčková, 3. Vendula Lipovská

2. a 3. třída: 1. Karolína Tihlaříková, 2. Liliana Jarnotová, 3. Tereza Nevídalová

4 . a 5. třída: 1. Monika Vozdecká, 2. Michala Nečasová, 3. Soňa Přibylová

6. a 7. třída: 1. Dana Stejskalová, 2. Terezie Danielová, 3. Adéla Viktorinová

8. a 9. třída: 1. Jitka Kurdiovská, 2. Klára Vozdecká, 3. Daniel Holub

Fotogalerie