Seznam akcí mateřské školy

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

29.4. ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ

30.4. ZDRAVÁ 5 – zelená třída

2.5. ZDRAVÁ 5 – oranžová a žlutá třída

7.5. DÍLNA PRO MAMINKY

12.5. DEN MATEK – VYSTOUPENÍ V SOKOLOVNĚ

14.5. ZÁPIS DO MŠ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21.5. TŘÍDNÍ KOLA – ŠITBOŘICKÝ SLAVÍČEK

22.5. ŠKOLNÍ KOLO – ŠITBOŘICKÝ SLAVÍČEK

23.5. DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU – KRÁLOVNA BAREV

26.5. DEN SE VČELAMI A HMYZÍMI KAMARÁDY

31.5. DEN DĚTÍ – PÍSNIČKOVÝ DEN

3.6. INFORMACE O DĚTECH – zelená třída

4.6. INFORMACE O DĚTECH – oranž. a žlutá třída

------ MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

18.6. HUDEBNĚ VÝCHOVNÝ POŘAD – VEČERNÍČKY

NEDÁME, RÁDI SI JE ZPÍVÁME

7. 5. 8:15 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ –společná fotografie třídy

------ LETNÍ EKOLOGICKÁ VYCHÁZKA

20.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

25.6. ZÁŽITKOVÝ STAN – PLANETÁRIUM

 

9.5. – 6.6. PLAVÁNÍ

PŘEDŠKOLÁK, PASTELKA, PÍSNIČKA