Sběr starého papíru

Základní škola pořádá sběr starého papíru dne 20. dubna 2010 od 10 hodin. Bude se sbírat novinový papír, časopisy, smíšený papír a zvlášť kartony. Svázaný papír přichystejte před dům, odkud jej žáci svezou nebo jej můžete v dobu sběru přivézt na parkoviště před OÚ, kde bude připravené auto na odvoz.

Děkujeme za spolupráci. Získaná finanční částka bude použita na vybavení školní družiny hrami a výtvarnými potřebami.