Sběr papíru

Již tradičně pořádala naše škola sběr starého papíru, který se konal v pátek 20.4. Žáci ve vsi sváželi novinový papír, časopisy a kartony ke sběrnému místu. Děti si tak vyzkoušely vzájemnou spolupráci a uvědomily si potřebu třídit odpad. Získaná finanční částka za odevzdaný papír bude použita na nákup výtvarných potřeb a pro zájmovou činnost žáků.
 

Fotogalerie