Rozhodnutí o přerušení provozu přípravné třídy

Rozhodnutí o přerušení provozu Přípravné třídy

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhlašuji volné dny v Přípravné třídě ZŠ Šitbořice, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Šitbořice.

Odůvodnění:

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí, která je způsobena rychlým šířením respiračního onemocnění doprovázeným vysokými horečkami, přerušuji provoz přípravné třídy v termínu od středy
7. 12. 2022 do úterý 13. 12. 2022 včetně.  

O vystavení potvrzení o uzavření školy pro potřebu OČR, kontaktujte vedení školy na email: zsmssitborice@email.cz. Do emailu uveďte - jméno dítěte, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště.

V Šitbořicích dne 6. 12. 2022                Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy