Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Šitbořice

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Šitbořice

V souladu s § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka po projednání se zřizovatelem o přerušení provozu mateřské školy Šitbořice, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace takto:

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí, která je způsobena rychlým šířením respiračního onemocnění doprovázeným vysokými horečkami, přerušuji provoz mateřské školy v termínu od středy
7. 12. 2022 do úterý 13. 12. 2022 včetně.   

O vystavení potvrzení o uzavření školy pro potřebu OČR, kontaktujte vedení školy na email: zsmssitborice@email.cz. Do emailu uveďte - jméno dítěte, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště.

 

V Šitbořicích dne 6. 12. 2022                Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy