Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhlašuji po konzultaci s KHS JMK volné dny v Základní škole Šitbořice, jejíž činnost vykonává Základní škola
a mateřská škola Šitbořice.

Odůvodnění:

Z důvodu vysoké nemocnosti, která je způsobena rychlým šířením respiračního onemocnění doprovázeným vysokými horečkami, přerušuji provoz Základní školy Šitbořice od pondělí 19. 12. 2022. Provoz bude obnoven po vánočních prázdninách.

 

V Šitbořicích dne 16. 12. 2022                     Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy