Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů (spojené s přístavbou školy) ředitelské volno na pondělí 27. 6. 2022 až čtvrtek 30. 6. 2022.
Bližší informace obdržíte od třídních učitelů.
 
S pozdravem
 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka ZŠ a MŠ Šitbořice