První malá školička

První malá školička

V měsíci květnu jsme uskutečnili pro budoucí prvňáčky první malou školičku. Děti a rodiče se seznámili s paní učitelkou a paní učitelka v každé lekci poznávala své žáčky. Společně jsme postupně cvičili smyslové vnímání, orientaci v prostoru, základní matematické schopnosti, uvolňovali si ruku na psaní, rozvíjeli vyjadřovací schopnosti, myšlení a učili se soustředěnosti a pozornosti. Důležitou a nezbytnou součástí byla přítomnost a spolupráce rodičů, kteří mohli pozorovat své dítě, jak se chová v kolektivu, jak se zapojuje do činností a jak spolupracuje. Program je pro školu přínosný a přispívá k formování pozitivního vývoje osobnosti dítěte.