Provoz školy

K prezenční výuce nastupují dne 12. 4. 2021 žáci 1. a 2. ročníku. Informace byly zaslány do EŽK.  V dalším týdnu se budou vyučovat distančně.
 
Dne 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 3. - 5. ročníku. Informace byly zaslány do EŽK. V dalším týdnu se budou vyučovat distančně.
 

Seznamte se s bezpečnostními pokyny.