Provoz MŠ neomezen!

Aktuální epidemiologická opatření se netýkají provozu MŠ.

MŠ je stále v provozu!