Projektový den ke 100. výročí Československa

Projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Ve středu 24. 10. se celá škola zapojila do pokračování akcí k významnému a důležitému výročí našeho novodobého státu.

Chceme dětem připomenout 100 let Československa, ale také je vést k uvědomování si úsilí a schopnosti našich předků v různých oborech činností, podporovat a budovat demokratické myšlení a národní hrdost, ale zároveň neopomínat věci z naší minulosti, které nejsou jen příjemné. A to vše nejen v jednom projektu, ale běžně ve vyučovacích hodinách.

Po celou dobu vyučování jednotlivé ročníky pracovaly na „svém“ desetiletí, jen formy práce se lišily podle schopností dětí. Někde se hlavně vymalovávalo a kreslilo, ve vyšších ročnících propojovali žáci informace do větších celků, pracovalo se ve skupinách, probíhaly živé diskuze, zkoušely se dobové účesy, v 7. ročníku se všichni snažili vytvořit novinové rubriky, v 8. třídě natáčeli televizní zprávy z 90. Let. V 9. ročníku se všichni učili pracovat s kronikou obce, matrikami a databází vojenského archívu, aby získali nové informace o svých předcích, kteří bojovali v 1. světové válce, třeba i jako legionáři. Výsledky jejich celodenní práce najdete na chodbách školy, kde se na ně určitě při nejbližší příležitosti podívejte, na stránkách školy a snad i na infokanálu.

Pokud byste se našich žáků zeptali, co si budeme 28. října připomínat, troufám si tvrdit, že většina by se nespletla.

 

Fotogalerie

 

Mgr. Božena Pažická