Projektové dny

Projektové dny: "Život v době kamenné“ a „Tajemné moře v Karpatech“.

 

V dubnu a v květnu 2021 jsme pro žáky všech ročníků uspořádali ve spolupráci s místním občanem panem Václavem Nečasem besedy a pracovní dílny na téma "Život v době kamenné“ a „Tajemné moře v Karpatech“.

Pan Nečas přinesl do školy repliky nástrojů, které sám vyrobil, i skutečné nálezy z doby kamenné, které našel v katastru obce Šitbořice. Děti si tak mohly prohlédnout sekáče, škrabadla, vrtáky, rydla, kamenná kladívka, ozdoby, krumpáče z paroží, dřívější srpy, pilky nože a břity z pazourků, jehly z kostí a jiné nástroje, které používali předkové žijící na našem území v pravěku. Pan Nečas potom ukázal postupy jejich výroby i s možnostmi používání. Předvedl drcení obilí v kamenné „misce“, kopání krumpáčem, jak se žala tráva srpem z pazourků, užívání kladiva vyrobeného z kamene, řezání pazourkem, rozdělávání ohně pomocí luku a využití dalších pomůcek. Většinu pomůcek si mohli všichni sami vyzkoušet a byli překvapeni, jak dobře fungují.

Dále nás pan Nečas seznámil s obsahem knihy „Tajemné moře v Karpatech“, kterou dostal od významné geoložky RNDr. Růženy Gregorové. Představil život v moři Tethys, které zaplavovalo i náš region, a ukázal nám fotografie i skutečné fosilie živočichů nalezených v menilitových vrstvách v regionu. Žáci si mohli osahat otisky ryb, šneků, růžic a dalších živočichů, kteří na našem území žili před 15 a více miliony let.

Díky ochotě pana Nečase se povedlo seznámit všechny zážitkovou formou s dávnou historií našeho regionu. Velmi mu děkujeme za poutavé ukázky.

 

Fotogalerie

 

Jarmila Novotňáková