Projekt - "Žijeme na planetě Zemi - Řekové"

V dubnu a květnu pracovali opět žáci 7. ročníku na projektu "Žijeme na planetě Zemi - Řekové". Je zaměřen na poznávání národnostních a etnických menšin, seznamování se s jinou kulturou, zeměpisnými aspekty, historií, osobnostmi, hudbou i kuchyní. Každý žák dostal možnost něco předvést a všichni se do projektu zapojili. S výsledky několikahodinové práce v českém jazyce a hudební výchově již tradičně seznamují spolužáky z nižších ročníků.

Fotogalerie

Božena Pažická