Projekt "Žijeme na planetě Zemi - Judaismus"

V listopadu jsme v hodinách českého jazyka začali pracovat na tomto projektu. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin a několik hodin jsme vyhledávali informace na internetu a v knihách. Projekt zasahoval i do hudební výchovy, ale tam jsme pracovali samostatně. Ve skupinách jsme se zaměřili na zeměpisné aspekty Izraele, historii státu, památky, náboženství, písmo a významné osobnosti. Zjištěné informace jsme zpracovali na velké plakáty, doplnili jsme je obrázky a fotografiemi a potom jsme vytvořili i počítačovou prezentaci v Power Pointu.

V hudební výchově jsme se zaměřili na židovské hřbitovy, mikve, klezmer, košer jídla a památky v Čechách a na Moravě. Naučili jsme se i jednu židovskou píseň.

Na závěr jsme všechny připravené materiály spojili a představili spolužákům z 5. a 6. třídy.

Tento projekt se nám povedl a užili jsme si ho.

Autoři: Renáta Viktorínová, Anežka Kaňová, Jakub Klein, 7. třída

 

Prezentace žáků:

Židovské osobnosti

Povrch Izraele

Izrael a Jeruzalém