Projekt "Pojďme se dotknout ICT"

Uplatnění výstupů projektu v období udržitelnosti: říjen 2015 – červen 2016

PROJEKT „POJĎME SE DOTKNOUT ICT“, Č. PROJEKTU CZ.1.07/1.3.00/51.0016

V rámci výše uvedeného projektu pořídila škola 14 kusů tabletů pro pedagogy. Tato zařízení přispěla ve školním roce 2015/2016 k zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu. V letošním školním roce mohli žáci v odborné učebně ICT při výuce matematiky, zeměpisu, přírodopisu, anglického jazyka a ICT využívat nové výukové interaktivní SW, které byly pořízené rovněž v rámci tohoto projektu.

Další zlepšení podmínek využívání dotykových zařízení ve výuce jsme zaznamenali od ledna 2016, protože škola díky zřizovateli pořídila dalších 20 ks tabletů pro žáky. Tím se zvýšilo používání tabletů pedagogy společně s možností činnostního zapojení žáků.

Pro další zefektivnění využívání dotykových zařízení plánujeme do konce roku 2016 zajistit propojení dotykových zařízení s projektory a s interaktivními tabulemi v kmenových třídách a v odborných učebnách školy.

Na fotografiích:

výuka zeměpisu – 7. třída ze dne 29.4.2016, výuka matematiky – 6.třída ze dne 26. 5. 2016

 

Šitbořicích dne 26. 5. 2016 Jarmila Novotňáková, ředitelka školy