Projekt "Ovoce a zelenina do škol"

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol", který se řídí nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu dětem ve vzdělávacích zařízeních. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků a jeho cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. K účinnosti celého projektu přispívá fakt, že veškerá distribuce ovoce a zeleniny je hrazena ze 73% z prostředků EU a z 27% z rozpočtu vlády, ovšem nezanedbatelným prvkem celého projektu je vytvoření funkčního vztahu škola – rodina. Vážení rodiče, budeme rádi, když nás v projektu podpoříte a pomůžete upravit stravovací návyky dětí. Jistě máme společný cíl - zdravé a šťastné děti!

Odkaz na oficiální stránky projektu