Projekt MULTIKULTURA

V 1.- 5. ročníku se uskutečnil projekt multikulturní výchovy Barevný svět, který umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých národů, jejich tradicemi a hodnotami a lépe si uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu. Projekt rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.
Multikulturní výchova prolíná všemi oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a příroda.

Výsledky společné práce žáků ve fotogalerii!