Projekt Barevný svět

Na prvním stupni jsme v říjnu zařadili do výuky projekt Barevný svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami.

Na základě toho si pak žáci mohou lépe uvědomovat svoji vlastní kulturní identitu, tradice i hodnoty. Multikulturní výchova rozvíjí u dětí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Znatelně se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, mezi žáky a učiteli, mezi žáky samotnými, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.

Zařazená témata  prolínají do všech vzdělávacích oblastí.

Pro zpestření výuky vycházíme z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům (viz olympijské kruhy) a každá třída má přidělenou svou barvu. A aby výuka probíhala formou hry, tak kromě skupinové práce dětí, shromažďování zajímavostí, vyplňování křížovek, rukodělného a výtvarného tvoření, se žáci v daný den obléknou do určité barvy a kuchařky zařadí do už tak pestrého jídelníčku jídlo typické pro daný světadíl.

18. 10. zelený den Austrálie 4. třída

19. 10. žlutý den Asie 1. třída

20. 10. červený den Amerika 5. třída

21. 10. černý den Afrika 3. třída

22. 10. modrý den Evropa 2. třída

Fotogalerie