Projekt Barevný svět

Na prvním stupni jsme v září zařadili do výuky projekt Barevný svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami.

Pro zpestření výuky vycházíme z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům a každá třída má přidělenou svou barvu. A aby výuka probíhala formou hry, tak kromě shromažďování zajímavostí, vyplňování křížovek, rukodělného a výtvarného tvoření, se žáci v daný den obléknou do určité barvy.

15.9. máme žlutý den Asie

16.9. máme černý den Afrika

17.9. máme modrý den Evropa

18.9. máme červený den Amerika

19.9. máme zelený den Austrálie

Fotogalerie