Prohlídka kravína a šipkovaná

V pátek 23. 6. děti z 1. A a 1. B navštívily kravín, kde si prohlédly dojení krav, telátka a také zemědělské stroje. Poté se rozdělily do družstev a vyrazily po šipkách. Cestou je čekala stanoviště s různými úkoly, které musely splnit - skákaly panáka a přes švihadlo, házely na cíl, poznávaly stromy, zkusily si jít poslepu, jazýček si procvičily na jazykolamech. Všechny tyto aktivity pro ně připravili žáci z 9. třídy s paní učitelkou.

Fotogalerie školy