Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. ročníku se 14. 10. zapojili do celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Tuto soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Žáci si mohli vyzkoušet svoje znalosti a všeobecné vědomosti z přírodních věd. V testu bylo 24 otázek s odpověďmi a b c d. Žáci si tak mohli vybrat svoji odpověď a pokud si nebyli jisti, otázku neřešili. Vyzkoušeli si propojit své znalosti do praxe a ověřili si vědomosti z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu i přírodopisu.

S nejlepšími výsledky se umístili tito žáci:

8. ročník – Jan Kurdiovský, Dana Ryšavá a Sabina Vaculínová

9. ročník – Lukáš Pokorný, Lukáš Tihlařík a Pavel Bureš

Nejúspěšnějším řešitelem soutěže v kategorii Kadet na naší škole se stal Jan Kurdiovský. Gratulujeme.

Lucie Kačurová