Přírodní zahrada u MŠ Šitbořice

 „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Naše škola se zapojila do projektu Státního fondu životního prostředí České republiky. Díky tomu se přední část zahrady mateřské školy přeměnila na krásnou přírodní zahradu s řadou nových herních přírodních prvků a zastíněným opraveným pískovištěm. Na zahradu byly také v rámci projektu vysázeny nové okrasné keře a stromy. Rodiče se zapojili do realizace přírodní zahrady v rámci průběžné výzvy MŠ, která spočívala v péči o vysázené keře s stromy, výrobě hmatového chodníku aj. Dovolte mi poděkovat paní Pavle Novotné ze Šitbořic za administrativní zajištění projektu a podporu školy.