Přehled žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Přehled žáků přijatých k základnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 dle registračních čísel

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165, odst.2 a § 183, odst.2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:

Registrační číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.