Předvánoční kroužek keramiky

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 zahajujeme předvánoční kroužek keramiky pro žáky ZŠ Šitbořice. Kroužek bude ve školních dílnách a to každý čtvrtek vždy od 14 hodin (30. 11. , 7. 12. , 14. 12. a 21. 12. 2017). Kurzovné je 300,- Kč.

----------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------

Přihláška

Přihlašuji své dítě do předvánoční keramiky 2017.

Jméno, příjmení dítěte, třída:…………………………………………………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………

 

----------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------