Přednáška - správná technika mytí rukou

Přednáška – správná technika mytí rukou – základní prevence před šířením virů a bakterií.

V úterý 2. 3. 2020 proběhla ve škole přednáška na téma správné techniky mytí rukou pod vedením Ing. Jaroslava Matýška, zástupce dodavatele hygienických prostředků do naší školy.  Děti si osvojily správný postup mytí rukou a seznámily se se základními pravidly dodržování hygieny.