Praxe na SOŠ a SOU Hustopeče

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ žáci naší školy pravidelně navštěvují Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Hustopečích. Pod zkušenými lektory provádějí nejrůznější fyzikální, chemické pokusy a praktická cvičení v odborných učebnách. Výuka je zaměřena na přírodovědné předměty fyziku, chemii a biologii. Žáci pracují s moderními výukovými programy, modely a laboratorními přístroji.

Ve středu 18. 3. 2015 navštívila 7. třída  a žákyně z 8. třídy SOŠ a SOU Hustopeče, kde se opět podíleli na praktické výuce tentokrát zaměřené na elektrostavebnice. Žáci si zapojili jednoduchý obvod a zkoušeli vodivost jednotlivých předmětů. Měřili elektrické napětí pomocí voltmetru, vyráběli si cívku i střídavé napětí. Vyzkoušeli se spoustu zajímavých a praktických pokusů a naučili se pracovat s elektronickými stavebnicemi a odbornými pomůckami. Všem se tato výuka moc líbila  a těšíme se na další praktické aktivity i v rámci jiných přírodovědných předmětů.

Fotogalerie