Praktické poznávání v okolí školy

V rámci přírodopisu jsme v posledních týdnech zařadili do hodin praktické poznávání a pozorování v okolí školy. Seznamovali jsme se ne jenom s bylinami a dřevinami, ale také s bezobratlými živočichy.  Se sedmými třídami jsme pojmenovali a označili stromy v okolí školy a šesťáci aktivně odlovili hmyz a bezobratlé, které pak pozorovali. K pozorování jsme používali lupy s různým zvětšením i příruční mikroskopy. Když jsme si náhodou nevěděli rady, využili jsme dostupnou literaturu, ale především aplikace google lens a iNaturalist. Žáci byli velice aktivní a dokázali najít velké množství organismů. Přes nejrůznější druhy motýlů (modrásci, okáči), sarančata s netypickou růžovou barvou, pokoutníky, křižáky, běžníky,  mravence, slunéčka, pisivky, včely, čmeláky, škvory, ploštice, kobylky i různé brouky. Zkrátka to na louce žilo!

Fotogalerie