Pracovní dílna pro tatínky

PRACOVNÍ DÍLNA PRO TATÍNKY

ZVEME VŠECHNY TATÍNKY DO MŠ NA PRACOVNÍ DÍLNU, KDE SI SPOLEČNĚ VYROBÍME DRÁČKA.

DÍLNA SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 8. 11. 2022.

PROTOŽE JE NÁS HODNĚ, BUDEME VYRÁBĚT PRŮBĚŽNĚ

OD 14.45 DO 16 HOD. V JÍDELNĚ.

POKUD SI TATÍNEK V TUTO DOBU NENAJDE ČAS, MŮŽE HO NAHRADIT JINÁ DOSPĚLÁ OSOBA.

PROSÍME A PŘIMLOUVÁME SE ZA DĚTI, NECHEJTE DOMA SOUROZENCE A UŽIJTE SI SPOLEČNÉ TVOŘENÍ POUZE S DĚTMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.