Postcrossing

Učitelé anglického jazyka zapojili děti do mezinárodního projektu Postcrossing, který je založen na posílání pohlednic mezi jednotlivými účastníky po celém světě. Žáci si tak procvičují nejen komunikaci a schopnost vyjadřovat se v cizím jazyce, ale získávají přehled o jiných zemích, kulturách a zvycích. Zároveň si vytvářejí sbírku nádherných pohlednic z různých koutů naší planety a celý tento projekt hlavně motivuje k potřebě dorozumět se cizím řečem. V rámci tohoto projektu nás zkontaktovala účastnice, které jsme zasílali pohled a po vzájemné domluvě se dojela podívat do naší školy. Pro žáky to byl opravdu ohromný zážitek. Slečna Irina z Novosibirsku si s nimi povídala (anglicky, rusky a trochu česky), seznámila je blíže se zemí, ve které žije, promítla jim naučné video a dovezla jim drobné sladkosti. Studenti ji za to poděkovali potleskem a na památku si od nás odvezla drobné dárečky.