Pohádkový les aneb loučení s prázdninami

V hlavách několika aktivních lidí z oddílu TOM Sluníčko a ZŠ Šitbořice se zrodil nápad uspořádat Pohádkový les.

Účelem akce bylo připravit pro děti příjemný den strávený ve společnosti pohádkových postav. Dalším záměrem bylo finančně podpořit plánovanou výstavbu dětského hřiště, na které škola z výtěžků karnevalů, vánočních dílen a sběru papíru šetří již několik let.

Akce vytvořila prostor pro společné setkání dětí, rodičů i prarodičů, kteří se mohli spolu pobavit a posedět u dobrého jídla a pití. Hudební program zajišťoval školní sbor Colorata a talentovaná zpěvačka Kamila Kopečková. Na děti čekalo 21 pohádkových stanovišť - kouzelník, žonglování, doba ledová, vodníkův rybolov, mušketýrské disciplíny, královské hádání, klaunovské umění, malování na obličej, skákací hrad, trampolína ... V neposlední řadě děti mohly shlédnout a vyzkoušet si ukázky činnosti hasičů a zdravotníků.

Propojením úsilí zaměstnanců základní školy, neziskových organizací, firem místních i s celorepublikovou působností se podařilo vyčarovat úsměv na tvářích 180 dětí a 260 dospělých. Akce předčila očekávání organizátorů, kterých bylo na pět desítek. Velkou odměnou je zájem na tom, aby se akce Pohádkový les stala místní tradicí a mohli se jí všichni zúčastnit i v příštím roce.

zdroj: https://pohadkovyles.weebly.com/

Foto z akce

Videoreportáž