Pohádková cesta

Ve dnech 14. až 16. května 2019 základní školu navštívila všechna oddělení mateřské školky, aby si prošla cestu za pohádkou. Na pěti stanovištích si děti připomněly Červenou karkulku, Sněhurku, Budulínka, Perníkovou chaloupku a Boudu budku. Pohádkové úkoly byly připravené jak pro předškoláky, tak i pro ty nejmladší děti. Žáci devátého ročníku milé hosty provázeli všemi úkoly: puzzle, hledačky, posloupnost děje, hlavní postavy pohádek, vykreslování, rozdíly, labyrinty. Za splnění, snahu a aktivitu dostaly děti malou odměnu.
Pohádkovou cestu si ještě projdou děti ze školní družiny.
Děkujeme za přípravu kulis paní vychovatelce Ivaně Rozkydalové, žákům devátého ročníku, paním učitelkám z MŠ a budeme se těšit na další návštěvu.