Pěvecký úspěch na Nikolčické Lyře

Pěvecký úspěch na Nikolčické lyře

Ve čtvrtek 18. 5. 2016 se naši žáci již tradičně zúčastnili pěvecké soutěže v Nikolčicích. Soutěžilo se v sólovém zpěvu bez doprovodu ve třech kategoriích. Čtvrtá kategorie byla potom věnována vícehlasům. Naše žákyně byly velice úspěšné a tímto jim moc gratulujeme.

V kategorii 1. a 2. třída: 1. místo: Andrea Koukalová (Černé oči).

V kategorii 3. a 4. třída: 1. místo: Monika Vozdecká (Teče voda, teče),

3. místo: Veronika Danielová (Verunčina píseň lásky).

V kategorii 5. třída: 1. místo: Adéla Viktorinová (Přestalo se slunce smát),

2. místo: Terezie Danielová (Na tom bošileckým mostku),

3. místo: Martina Hečová (V Mistříně na dolině).

V kategorii VÍCEHLAS: 1. místo: Aneta Hanáková, Petra Fraňková, Monika Vozdecká, Soňa Přibylová (Nám se stalo něco překrásného).

2. Terezie Danielová, Veronika Danielová, Sára Němečková, Daniela Stejskalová (Teče voda, teče).

Soutěže ce kromě nás účastnili žáci z Křepic, Nikolčic a Velkých Němčic

Monika Ondroušková