Pasování žáků 1. B na čtenáře

Celý rok se děti z 1. B postupně seznamovaly s písmenky, které skládaly do slabik, slov a nakonec do vět, které už umí přečíst.  Za celoroční píli byly dne     5. 6. 2024 pasovány na čtenáře.

V knihovně na ně čekala paní Abeceda (knihovnice Marie Zoubková), která je seznámila s knihovnou a ukázala jim, kde mají najít knížky určené právě pro ně.

Poté se zněním slavnostních fanfár do knihovny vstoupila královna Leontýna I. z říše knih se svou dvorní dámou (žákyně 8. třídy). Děti překvapením ani nedutaly a čekaly, co se bude dít dále.

Královna se přišla na děti podívat, protože slyšela zvěsti, že jsou zde dobří čtenáři a chtěla by je pasovat na čtenáře.

Pověřila svou dvorní dámu, aby dětem zadala úkoly hodné pro dobré čtenáře. Děti postupně zvládly abecedu, přečíst úryvky z pohádek, poskládat obrázkovou osnovu pohádky, najít rozdíly, hledaly co nejvíce slov začínajících na hlásku H a nakonec přímo královně odpovídaly na otázky týkající se znalosti pohádek.

Tímto královnu Leontýnu I. přesvědčily o tom, že je na správném místě a může děti pasovat na čtenáře.

Každé dítě slavnostně pokleklo před královnou, ta jej pasovala dotekem meče na čtenáře a dvorní dáma darovala dítěti krásnou knížku s věnováním a pamětním listem.

Po skončení obřadu děti vzdaly čest královně úklonem a rozloučily se s ní.

Na závěr děti za odměnu dostaly od paní Abecedy průkazky čtenáře do místní knihovny se slovy, že se na ně moc těší, až si přijdou s rodiči vybrat některou z mnoha dětských knih.

Děti odcházely z knihovny plné dojmů a s očekáváním, co je doma čeká za dobrodružství při četbě nové knížky.

Děkujeme panu starostovi a radě obce za finanční příspěvek k nakoupení knížek.

Třídní učitelka D. Guráňová

Fotogalerie