Pasování žáků 1. A na čtenáře

Od písmenka ke čtení vět – tak by se mohla nazvat cesta, kterou ušli žáčci v první třídě od začátku školního roku. Ve středu 5. 6. se děti společně se svými rodinami sešly v místní knihovně a mohly předvést, jestli si zaslouží být pasováni na čtenáře. Družinu rytířů Řádu čtenářského přivedl do knihovny pan král, který celou dobu pečlivě sledoval počínání svých poddaných. Po úvodním slově pana starosty děti představily celou abecedu formou říkanek. Potom četly slova, hledaly rýmy a luštěním písmen ze slov složily větu Už umím číst, kterou přečetly svým maminkám. Že ví, o čem čtou, nás děti přesvědčily čtením vět a jejich předváděním. Závěrečný Slib čtenáře odsouhlasily všichni svým hlasitým To slibujeme! A pak už nastala slavnostní chvíle, kdy pan král svým mečem pasoval jednotlivé žáčky na čtenáře. V upomínku na tento slavnostní den dostaly děti knížku s věnováním, pamětní list, záložku a od paní knihovnice průkazku do knihovny na rok zdarma. Písnička Čtenářská zazpívaná s nadšením všemi dětmi byla krásnou tečkou za touto akcí.

Děkujeme obecnímu úřadu za zakoupení knih, paní knihovnici Marii Zoubkové za spolupráci a Dominiku Bajcsimu za roli pana krále.

A dětem přejeme, aby jim knížka navždy zůstala přítelem.

Fotogalerie

Michaela Rabovská a Nikola Dostál