Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Po celoročním úsilí se prvňáčci dočkali ocenění – byli pasováni v obecní knihovně na čtenáře.
Každý předstoupil před krále, poklekl a byl přijat mezi velké čtenáře. Děti obdržely průkazku do knihovny a hned si vybraly knihy, které je zaujaly a půjčily si je domů.

V závěru slavnosti byl přednesen slib, kterým se děti zavazují k pravidelnému čtení a pěknému zacházení s knihami.

Podpořit své děti ve čtení můžou rodiče. V médiích jste jistě zaregistrovali upoutávky na akci Celé Česko čte dětem.

 

Citujeme:
Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou důležitost.
Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození i do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.(zdroj wikipedie).

 

SFUMATO – metoda nácviku čtení

Pod touto záhadnou zkratkou se skrývá název pro metodu nácviku prvopočátečního čtení. Splývavé čtení je založeno na spolupráci zraku, sluchu, intonace, pohybu a práce s dechem. Navíc je vhodné pro děti s poruchami učení. V naší škole jsou proškolené učitelky na splývavé čtení a díky tomuto způsobu výuky čtení naši prvňáci plynule čtou už od Vánoc.

 

 

PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM:

 

- vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;


- podílí se na emočním rozvoji dítěte;


- učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;


- rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;


- formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;


- rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;


- je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

Fotogalerie