Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Ve středu 21. 6. proběhlo v knihovně za účasti rodičů pasování prvňáčků na čtenáře. Děti plnily různé úkoly. Zopakovaly si básničky s písmenky, společně prošly celou abecedou. Z písmen poskládaly slova, hledaly rýmy, přepisovaly písmena, tvořily věty a plnily úkoly podle přečteného textu. Po splnění všech úkolů dva prvňáčci přečetli za děti slib a král je pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Kromě knížky, pamětního listu a záložky do knihy děti dostaly od paní knihovnice průkazku do knihovny na rok zdarma. Na závěr jsme si společně zazpívali. Tak ať se jim stane knížka navždy přítelem.