Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy od 1. 9. 2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace rozhodla o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 v souladu §47, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.    

                                

Dítě – registrační číslo (poslední čtyřčíslí RČ)

rozhodnutí

1120

přijato


--