Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

O přijetí dítěte/dětí rozhodla ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková v souladu s § 67 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2., která uvádí, že rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zároveň je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

K základnímu vzdělávání v  Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024 bylo přijato dítě/děti s registračním číslem/čísly.

Registrační číslo

výrok

0444

Přijat/a

 

 

V Šitbořicích dne 11. 4. 2024                                                               

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy