Otevřená zahrada Brno

V úterý 5. 5.  jsme společně i se žáky ZŠ Nikolčice vyjeli autobusem do Brna na Údolní ulici pod hrad Špilberk, kde nás přivítal personál ekologického sdružení LIPKA. Vzhledem k tomu, že naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ mohli jsme navštívit nové vzdělávací a poradenské centrum na severním svahu Špilberku zcela zdarma.

Celý výukový program, který nás zde čekal, probíhal venku v Otevřené zahradě. Zde si žáci pod vedením odborníků hravou formou vyzkoušeli různé prvky, které se vyskytují ve světě kolem nás, ale často si jich nevšimneme nebo je nezkoumáme. Postupně jsme odkrývali různé vztahy a vazby mezi čtyřmi přírodními živly: voda, vzduch, půda a slunce.

Výukový program byl zaměřen na alternativní zdroje energie. Žáci týmově pracovali na konkrétních úkolech, střídali se na stanovištích a zkoušeli svojí vlastní silou vytvořit energii. Pumpovali vodu, aby napustili přehradu, šlapali na kole a svou energií poháněli větrné turbíny.  Ve skupinách vytvořili svoje vlastní domácnosti. Vymysleli si  jaké spotřebiče nutně budou využívat, zjišťovali, kolik energie potřebují, aby mohli fungovat. Nakonec celou svoji práci na projektu prezentovali ostatním.

Byl to krásně slunečný i praktickou výukou naplněný den!

Fotogalerie

Lucie Kačurová