Nový kroužek pro nejmenší - Všeználek!

VŠEZNÁLEK“

Základní škola Šitbořice nabízí v zimním období

pro nejmenší děti kroužek  „VŠEZNÁLEK“

  • Jak už název napovídá, děti budou poznávat svět kolem sebe.
  • Kroužek je určen pro děti předškolního věku a bude zaměřen na rozvoj kreativity, jemné motoriky, pohybového nadání, děti se zapojí výtvarně i hudebně.
  • Přihlásit se mohou děti od tří let.
  • Kroužek povede jedenkrát týdně v pozdějších odpoledních hodinách paní učitelka Sigmundová . Poplatek bude stanoven podle počtu přihlášených dětí.
  • Zájemce zveme na informativní schůzku v pátek 27. 11. 2015 v 18 hodin po skončení vánočních dílen – v učebně 1. třídy.