Návštěva Muzea romské kultury

Návštěva Muzea romské kultury

V pátek 22.listopadu se žáci 8. a 9.ročníku zúčastnili exkurze do Muzea romské kultury. Cílem mělo být bourání předsudků o romském etniku a prevence rasismu, který se v naší společnosti plíživě rozšiřuje. V úvodu exkurze si žáci zahráli interaktivní hru, při které poznali historii Romů v evropském kontextu i jejich cestu do naší země. Po prohlídce muzea následovala téměř dvouhodinová beseda s paní Emilií Machálkovou, ženou, která nedávno oslavila 87. narozeniny a je pravděpodobně poslední cikánkou, která přežila romský holocaust. Při vyprávění paní Machálkové všichni žáci s napětím poslouchali příběh moravské rodiny Holomků, ze které během II.světové války zemřelo v koncentračních táborech 33 členů. Paní Machálková dětem líčila, s jakou osobní statečností se za její rodinu postavili jejich spoluobčané a pan starosta, který v Brně na gestapu vyjednal vyjmutí části rodiny z transportu a co následovalo poté. Podle reakcí žáků můžeme usuzovat, že cíl naší akce byl z velké části splněn. Exkurze se setkala s tak velkým zájmem dětí, že nás přivedla k myšlence, pozvat tuto vzácnou osobnost do naší školy na veřejnou přednášku spojenou s besedou. Pokud se nám podaří akci uskutečnit, budete o tom včas informováni.